Logg på
a  a  a |  RSS RSS 

[Logo: Fylkestinget i Nord-Trøndelag]

FornyMar- Ny fylkeskommunal samhandlings- og forvaltningspraksis for bærekraftig havbruk

Trøndelagsfylkene etablerte i 2006 en visjon om at "Trøndelag skal bli verdens ledende og mest bærekraftige havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor".

For å gjøre fylkeskommunene i stand til å bidra sterkere til å realisere denne visjonen er det tre sentrale områder FORNYMAR vil gripe fatt i:
• fylkeskommunenes dobbeltrolle som forvalter og innovasjonsagent
• fragmenteringen av forvaltningen mellom flere organer
• samspillet med næringen

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Adresse: Postboks 2560, Seilmakergata 2, 7735 Steinkjer

Tlf: 74 11 10 00

Fax: 74 11 10 51

E-post: postmottak@ntfk.no